výcvikáč.cz - rss feed výcvikáč.cz - facebook
výcvikáč.cz - header

Kužely

Obrázek Typy výcviku:

Do výcvikáče vložil: výcvikáč .cz

Popis:

Chůze u nohy – OBZ - psovod a pes vycházejí ze základní pozice a opisují oblouk doleva, kolem kuželu, poloměr oblouku cca 4 metry, po uzavření kruhu pokračují přímo, beze změny tempa cca 15 kroků. Odložení za pochodu - OBZ - psovod a pes vycházejí ze základní pozice, směrem ke dvěma kuželům vzdálených od sebe cca 10 metrů. Na pokyn stewarda psovod velí psa do polohy „Lehni!“ v prostoru přibližně ve středu mezi kužely. Psovod pokračuje ke kuželu, který obejde, pak se vrací ke psu, obejde ho a bez změny tempa chůze dává povel „K noze!“ a pokračuje v přímem směru až ke kuželu, kde cvik končí (pes se psovodem nemusí zaujmout základní pozici). Přivolání - OB1 - psovod velí psa do polohy „Lehni“, odchází na vzdálenost cca 25 metrů, kde se na pokyn stewarda zastaví a otočí a na další pokyn přivolává, na úrovni kuželu nebo značky velí psa do meziodložení „Lehni!“ (zvukovým nebo posunkovým povelem), na pokyn stewarda přivolává psa povelem „Ke mně!“ nebo „K noze!“. Aport - OBZ - psovod se psem vykračují ze základní pozice cca 5 metrů před prvním kuželem (kužely jsou dva cca 10 metrů od sebe), na úrovni prvního kužele na pokyn stewarda dá psovi za pochodu cizí činku do tlamy s povelem „Drž!“, pes pokračuje vedle levé nohy psovoda, na úrovni druhého kužele, na pokyn stewarda, psovod psovi činku odebere - za pochodu, příp. může bez povelu zastavit, pes si sedne a psovod činku odebere.

O webu | Kontakt